Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Diplomska naloga (VS)


Učni načrt

Postopek prevzema, vsebine dela, izdelave, zagovora in ocene diplomske naloge je posebej reguliran v Pravilih UL FPP in Navodilih za izdelavo diplomske naloge na UL FPP, ki jih je sprejel senat UL FPP.

Več...

Cilji in kompetence

  •  Diplomska naloga je pisni izdelek, v katerem študent strokovno poglobljeno obdela problem, ki je določen s temo diplomske naloge. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe in strokovnega naziva diplomirani inženir (ka) prometne tehnologije, transportne logistike, mora študent UL FPP izdelati in uspešno obraniti svojo diplomsko nalogo. 
  • Predmetno specifične kompetence določajo, da se tema diplomske naloge izdeluje s področja posameznega visokošolskega strokovnega študijskega programa: Prometna tehnologija in transportna logistika, Navtika in Pomorsko strojništvo, s smerema: Splošna in Vojaška smer.

Posebnosti: 

  • Diplomska naloga je pogoj za zaključek študija na vseh študijskih programih.

Temeljna literatura

Vsa razpoložljiva strokovna literatura. /  All available state of the art literature.


Izvajalci

Predavanja