Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Avtomatizacija v prometu


Učni načrt

Osnovni zakoni električnega polja, magnetnega polja, pojmi in rešitve digitalne elektronike, sistemi za sonaravno preskrbo prometnih sistemov z električno energijo, komunikacijska tehnologija (radijske naprave, mobilna telefonija) in navigacijska tehnologija (mikrovalovne rešitve, GNSS) v funkciji avtomatizacije prometa praktični primeri inteligentnih prometnih sistemov (nadzor nad smerjo vožnje in ABS v vozilu, avtomatizacija oskrbne verige z RFID, elektronika v urejanju prometnega toka – cestninjenje, prioriteta avtobusov, dozirni dostop) in njihovi vplivi (EMS, izpusti).

Več...

Cilji in kompetence

Študentje spoznajo in dopolnijo znanja iz osnovnih zakonov fizike (elektrike), zasnov avtomatiziranih in digitaliziranih sistemov in njihovo uporabo s posebnim poudarkom na prometu.


Temeljna literatura

  1. KOKALJ, Anton in VRŠČAJ, Stanko, Osnove elektrotehnike. Zavod IRC, Ljubljana, ISBN 978-961-6857-17-8, 2011.
  2. ČOP, Rudi. Osnove digitalne tehnike za prometne vede. Portorož, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2007. VII, 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6044-82-0.
  3. ČOP, Rudi. Radionavigacija in telematika. Portorož [i. e.] Piran: samozal., 2001. 125 str., ilustr. ISBN 961-236-094-4.

Izvajalci

Predavanja