Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Inženirska grafika in dokumentacija


Učni načrt

  • Osnove opisne geometrije: risanje simetral daljic in kotov, risanje mnogokotnikov, vrste pogledov, točka, premica, ravnina, prava velikost daljice in lika, preseki,
  • Prikaz geometrijskih teles, preseki geometrijskih teles z ravnino,
  • Projekcijsko risanje. Ortogonalna projekcija, aksonometrična projekcija,
  • Tehniško risanje: pravila tehniškega risanja v strojništvu, elektrotehniki, gradbeništvu in prometu,
  • Kotiranje, Označevanje kakovosti površin,
  • Tolerance in ujemi.
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu spoznajo temelje tehniškega risanja, razbiranje tehniških risb tako, da so sposobni videti, kaj je v načrtu in tudi sami narisati preprostejše elemente. Spoznali bodo simbole energetskih postrojenj, inštalacij in električnih shem ter se poučili o temeljnih pravilih tehničnega risanja, vrstah tehnične dokumentacije, pomenu in označevanju toleranc, domači standardizaciji, sistemu mednarodnih ISO standardov, pomenu tehniških predpisov, sistemih akreditivov za preizkušanja in certificiranja, patentni zaščiti itd.


Temeljna literatura

  1. Prebil: Opisna geometrija, Potrebna znanja za pravilno risanje – osnove tehničnega risanja, 3. predelana izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2006.
  2. J. Duhovnik, M. Kljanin, M. Opalić, Inženirska grafika, UL Fakulteta za strojništvo, 2009.
  3. J. Duhovnik, I. Demšar, Modeliranje prostora I: zbirka vaj. Delovni učbenik za SolidWorks, UL Fakulteta za strojništvo, 2011.
  4. J. Duhovnik, I. Demšar, P.Drešar, Modeliranje z značilkami na osnovi SolidWorks, 2017.

Izvajalci

Predavanja