Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

POGOJI ZA DOKONČANJEZa dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti (180 ECTS) pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo.

Obveznosti so za vsak predmet posebej opisane v učnih načrtih predmetov.