Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

STROKOVNI NASLOVIme

Prometna tehnologija in transportna logistika

Ime v angleščini

Traffic Technology and Transport Logistics

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški)

diplomirani inženir prometne tehnologije (VS)

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski)

diplomirana inženirka prometne tehnologije (VS)

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava)

dipl. inž. prom. tehnol. (VS)

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (poimenovanje v angleškem jeziku in okrajšava)

Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.)