Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

POGOJI ZA VPISVpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

 

Redni in izredni študij

Redni študij se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika pa bo organiziran na sedežu fakultete v Portorožu ne glede na število vpisanih, v Ljubljani pa, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.