Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Matematične metode I


Učni načrt

  • Množice in števila
  • Zaporedja in vrste
  • Realne funkcije ene spremenljivke
  • Odvod
  • Nedoločeni integral
Več...

Cilji in kompetence

Študent se mora usposobiti, da bo z osvojenim znanjem reševal lažje, konkretne in praktične primere iz področja tehnologije prometa. Usposobiti se mora za spretnosti uporabe domače literature in drugih virov, za  interpretiranje podatkov, za uporabo različnih postopkov pri identifikaciji in reševanju problemov.


Temeljna literatura

1. Aleksej Turnsek, Tehniska matematika, 2007
2. E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley – izdaja razpoložljiva v knjižnici
3. P. Mizori-Oblak, Matematika za studente tehnike in naravoslovja, 1. del – izdaja razpoložljiva v knjižnici
4 .P. Mizori-Oblak, Matematika za studente tehnike in naravoslovja, 2. del – izdaja razpoložljiva v knjižnici


Izvajalci

Predavanja