Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Tehnologija in organizacija cestnega prometa


Učni načrt

 • Tehnologija cestnega prometa kot podsistem prometnega sistema, osnovne značilnosti cestnega prometa. 
 • Prednosti in pomanjkljivosti cestnega prometa glede na druge prometne panoge, pomen cestnega prometa v širšem gospodarskem oz. družbenem pogledu.
 • Splošne in specifične tehnične zahteve pri prevozu tovora v cestnem prometu.

 

 • Organizacija dela voznega parka cestnih vozil, izkoriščenost dela voznega parka. 
 • Analiza dela voznega parka, določanje prevozne poti v cestnem prometu, izbira ustreznega prevoznega sredstva glede na tovor, prevozno pot in specifične pogoje prevoznega procesa v cestnem prometu.
 • Pomen pravilnega pritrjevanja tovora na varnost prevozov. 
 • Osnovne tehnologije pri prevozu potnikov v cestnem prometu, mobilnost prebivalcev.
 • Prevozne poti pri prevozu potnikov, elementi dela prevoznih sredstev na liniji prevoza.
 • Vpliv zakonskih omejitev glede dela voznika na načrtovanje transportnih procesov.
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovami tehnologije in organizacije cestnega prometa. Študenti si pridobijo sposobnost za samostojno spremljanje razvoja stroke in prevzemajo pobude za uvajanje novosti na področju tehnologije cestnega prometa.  Spoznajo osnove  za optimalno načrtovanje in organiziranje cestno transportnega procesa predvsem z vidika proizvodnje prometne storitve pri prevozu tovora in potnikov. Pri tem se usposobijo za uporabo računalniških orodij za obdelavo podatkov nujnih za sodobno in učinkovito poslovanje cestno prometnih podjetij. Študentje se usposobijo za tehniško in ekonomsko analizo (pokazatelji transportnega dela, koeficienti izkoriščenosti cestnih transportnih sredstev, prevoznega parka, prevozne poti in delovnega časa). Pridobljena znanja bodo študentom omogočila, da se s tem sočasno usposobijo za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje tehnologije dela v  cestnem prometu.


Temeljna literatura

 1. Kolenc, J.: Organizacija in tehnologija cestnega prometa, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož, 1998, 354 str., ISBN 961‐6044‐34‐6
 2. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002, 417 str., ISBN 953‐6790‐59‐9
 3. Oblak, H., Mulej, M.: Organiziranje poslovanja prometnih podjetij,Univerza v Mariboru, Društvo za poslovno logistiko, Maribor, 1998, 328 str., ISBN 961‐90303‐5‐4

Izvajalci

Predavanja