Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Verjetnost in statistika


Učni načrt

  • Osnove verjetnosti
  • Diskretne slučajne spremenljivke
  • Zvezne slučajne spremenljivke
  • Primeri slučajnih spremenljivk
  • Matematično upanje in standardni odklon
  • Opisna statistika
  • Teorija vzorčenja
  • Ocenjevanje parametrov
  • Testiranje hipotez
  • Regresija in korelacija
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo matematične osnove za aplikacije pri strokovnih predmetih.


Temeljna literatura

1. Ivan Vidav, Visja matematika 2, DZS, Ljubljana – izdaja razpoložljiva v knjižnici
2. Katarina Kosmelj, Uporabna statistika (elektronski vir), 2007


Izvajalci

Predavanja