Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Prometno inženirstvo


Učni načrt

Energetski viri, omejenost virov, nafta in plin, alternativni viri. Naravne zakonitosti energetskih pretvorb, meje izkoristkov in primerjava porabe energije za transport z raznimi prometnimi sredstvi. Vpliv fosilnih goriv na ozračje. 

Vodikovo obdobje, pridobivanje, transport, distribucija in shranjevanje vodika na vozilu.   Gorivne celice, hibridna in električna vozila.  Principi in delovanje posameznih sklopov prometnih sredstev, ujemanje obratovalnih karakteristik motorjev s potrebami.  Smeri razvoja vozil. Zmanjševanje porabe goriva. Izpušne emisije in ukrepi za njihovo zmanjševanje. Vozni upori. Tehnologija vzdrževanja transportnih sredstev. Vloga in pomen inženirskega dela pri tehnoloških, ekonomskih in organizacijskih ukrepih za izboljšanje poslovanja transportnih podjetij.

Več...

Cilji in kompetence

Povečati splošno tehnično znanje o prometnih sredstvih, energetskih virih za pogone v prometu, opredeliti naravne meje pretvorb, poznati sodobno tehnologijo transportnih sredstev in smeri razvoja okolijsko in energetsko sprejemljivih transportnih sredstev.


Temeljna literatura

  1. Roess, Prassas, McShane:Traffic Engineering, 2004, ISBN 0‐13‐191877‐X 
  2. Zgonik, M.: Inženirstvo v prometu, FPP 2009, 192 strani

Izvajalci

Predavanja