Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Špedicija


Učni načrt

 • Definicija pojmov špedicija in logistika,
 • Vloga špedicije v blagovni menjavi,
 • Vrste špediterjev in značilnosti njihovega delovanja v različnih statusih,
 • Značilnosti špediterske pogodbe, dispozicije
 • Značilnosti špediterskih storitev/dejavnosti,
 • Izzivi špediterja pri organizaciji mednarodnega transporta z uporabo različnih transportnih sredstev, carinjenju, zavarovanju, pakiranju in skladiščenju blaga,
 • Dokumentacija v mednarodnem transportu blaga,
 • Spremljajoče dejavnosti transporta,
 • Spoznavanje domačih in mednarodnih špediterskih organizacij in združenj, njihov pomen in ključne naloge.
 • Pregled, definiranje pomena in način formiranja Incoterms klavzul 2020.
 • Carinski postopki,
 • Poznavanje delovanja pomorskih agentov (definicije, vrste, dokumentacija, načini delovanja)
Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je predstavitev osnovnih znanj, ki so potrebna za opravljanje kvalitetnega dela špediterjevega dela.

Pridobljena znanja iz tega predmeta omogočajo študentom neposredno visoko strokovno in vodstveno delo v organizacijah, ki se ukvarjajo s špedicijo. Poleg tega pa omogočajo študentom tudi uspešno opravljanje del v podjetjih, ki imajo potrebo po storitvah špedicije za opravljanje svoje primarne dejavnosti.


Temeljna literatura

 1. Jakomin, I., Jelenc, M., Vlačič, P.: Temelji poslovanja špedicije, 2006
 2. Čok, Z.: Pomorski agent, vezni člen v verigi pomorskih prevozov in prekomorske trgovine, Koper, 2012
 3. Incoterms 2010 by the International Chamber of Commerce (ICC), GZS, Ljubljana, 2011
 4. Incoterms 2020 Explained- The Complete Guide: https://incodocs.com/blog/incoterms-2020-explained-the-complete-guide/
 5. www.fu.gov.si

Izvajalci

Predavanja