Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Strokovna praksa (SS)


Učni načrt

Praksa se izvaja v skladu s PROGRAMOM STROKOVNE PRAKSE IZ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV VISOKE STROKOVNE IZOBRAZBE (stopnja izobrazbe VII) veljavnim od 11.07.2012.

 

Vsebina dela na praksi zajema:  

  • Študent opravlja prakso v podjetju, ki se ukvarja z logistiko ter dejavnostjo pomorstva in prometa in je praviloma sorodno izbranemu študijskemu programu, smeri oziroma modulu.
  • spoznavanje s kadri, organizacijsko strukturo, vsebino ter obsegom dela
  • opazovanje dela in izmenjava mišljenj z delavci v oddelkih
  • praktično opravljanje tistih del, za katera se oceni, da ne bodo ogrožala delovnega procesa

 

Pred nastopom prakse je za študente organizirano 5 ur predavanj, kjer se seznanijo z osnovnim namenom praktičnega usposabljanja in primernim metodološkim pristopom pri nastopu v podjetju in delu.

 

O poteku praktičnega dela mora kandidat voditi dnevnik in ga po končani praksi predložili predstojniku.

Več...

Cilji in kompetence

V sklopu prakse, ki vsebuje delo v določeni organizaciji s področja pomorstva ali prometa se opravi tudi potrebne raziskave in izdela dnevnik.

Izrednim študentom, ki imajo dokazila o najmanj enoletni delovni dobi v organizacijah s področja pomorstva ali prometa, se praksa prizna.


Temeljna literatura

  • Vsa literatura, ki jo je študent uporabljal v času študija.  / All literature that the student used during the study.

Izvajalci

Predavanja