Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Intermodalni transport


Učni načrt

 • Opredelitev intermodalnega transporta
 • Institucionalni vidiki intermodalnega transporta
 • Segmenti in akterji na področju intermodalnih prevozov
 • Proizvodnja intermodalnih storitev
 • Intermodalna prometna omrežja in infrastruktura
 • Tehnologija v intermodalnem transportu (tovorne enote, pretovorna tehnologija, infromacijska in komunikacijska tehnologija)
 • Dejavniki kakovosti in ekonomski vidik intermodalnega transporta
 • Vpliv prometne politike na razvoj intermodalnega transporta
 • Digitalizacija in avtomatizacija v intermodalnem transportu
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje temeljnih karakteristik in dejavnikov intermodalnega transporta:

 • Dejavnikov razvoja sistema intermodalnega transporta
 • Tehnoloških vidikov proizvodnje storitev intermodalnega transporta
 • Elementov intermodalne prometne infrastrukture
 • Kakovosti in stroškov intermodalnega transporta

Temeljna literatura

 1.  Reis, V., Macario, R.: Intermodal Freight Transportation, Elsevier, 2019, ISBN: 9780128144640

Izvajalci

Predavanja