Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Informacijska podpora v logistiki


Učni načrt

Predstavitev pomena in vloge informacijskih sistemov v logistiki. Pregled načinov in vrst informacijske podpore oskrbovalnim verigam. Razčlenitev družin informacijskih sistemov po njihovih lastnostih, namenih ter področjih uporabe. Informacijski in inteligentni sistemi v transportu, prometu in logistiki: za identifikacijo in upravljanje skladišč, za podporo prodaji in odnosom s strankami, za povezovanje znotraj oskrbovalne verige, za podporo odločanju (ekspertni sistemi, nevronske mreže, podatkovno rudarjenje, računalniške simulacije). Logistika v oblaku. Vpliv Interneta stvari na izvedbo logističnih dejavnosti, koncept masovnih podatkov in podatkovne analitike. Tehnologija veriženja podatkov v logistiki. Umetna inteligenca v logistiki.

Pri vajah se obravnava in spoznava različne informacijske oziroma programske sisteme, ki se v praksi uporabljajo za podporo logističnim dejavnostim v podjetjih, različne simulacijske programe, programe za gradnjo nevronskih mrež, programe za podporo projektnemu vodenju, izdeluje se skupinska projektna naloga.

Več...

Cilji in kompetence

Študenti se podrobno seznanijo z informacijskimi orodji in tehnologijo, ki se uporabljajo kot temelj za učinkovito izvedbo različnih logističnih aktivnosti vzdolž oskrbovalne verige ter znajo opredeliti osnovne značilnosti, načine in primere uporabe ter razloge za uporabo posameznih oblik informacijskih sistemov in ostalih informacijskih orodij, ki se v te namene uporabljajo.

Pri vajah se naučijo obvladovati oziroma uporabljati primere takih sistemov, ki so že ali pa bodo v bodoče vključeni v vsakdan  transportnih, prometnih in logističnih podjetij.


Temeljna literatura

  1. KRMAC, Evelin. Informacijski sistemi v logistiki. Portorož: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2020.
  2. VATOVEC KRMAC, Evelin. Intelligent value chain networks: business intelligence and other ICT tools and technologies in supply/demand chains. V: RENKO, Sandra (ur.). Supply chain management - new perspectives. Rijeka: InTech, 2011, 2011, str. 581-614. Skupaj 769 strani. (http://www.intechopen.com/articles/show/title/intelligent-value-chain-networks-business-intelligence-and-other-ict-tools-and-technologies-in-suppl. ISBN 978-953-307-633-1.)
  3. Vsa ostala knjižna in spletna gradiva na temo informacijske tehnologije v transportu, prometu in logistiki.

Izvajalci

Predavanja