Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Organizacija dela in projektni management


Učni načrt

Opredelitev znanstvene teorije organizacije in osnovnih pojmov organizacije. Pojmovanje organizacije kot urejene združbe z opredeljeno strukturo in procesi, ki omogočajo njeno delovanje. 

Vpliv družbenoekonomskega sistema, tehnično tehnološkega napredka in oblike lastnine na upravljanje, vodenje in organiziranost podjetij. Opredelitev organizacijskih funkcij v podjetjih in organizacijskih struktur ter njihov vpliv na interno komuniciranje, opredelitev stroškovnih mest in delovnih mest.

Projektni management v poslovnem odločanju. Klasična teorija organizacije in sodobnejši pristopi k teoriji organizacije in organiziranosti podjetij.

Organizacija       podjetja kot sestav razmerij med ljudmi in bistveno določilo organizacije. Prvinska razmerja v organizaciji in vpliv na delovne procese.

Temeljne funkcije v transportnih podjetjih, njihova organiziranost in konfliktna mesta. Pomen organizacijskih znanj za uspešnost vodenja podjetja. Pomen ciljev, ki oblikujejo strukturo organiziranosti in ne nasprotno.

Več...

Cilji in kompetence

Študenti bodo spoznali in dojeli temeljne zakonitosti teorije organizacije s poudarkom na značilnostih organizacije transportnih podjetij. Spoznali naj bi vpliv sprememb v družbi na organizacijsko strukturo in pomen organizacijskih znanj za uspešno vodenje podjetja. 


Temeljna literatura

  1. Filip Lipovec: Razvita teorija organizacije
  2. Cobb Anthony T.: Leading project teams : an introduction to the basics of project management and project team leadership, Thousand Oaks (Calif.): Sage Publications, cop. 2006, 178.str
  3. Stare Aljaž, Projektni management: teorija in praksa, 2011

Izvajalci

Predavanja