Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Transportna logistika


Učni načrt

Predmet vsebuje:

razumevanje teoretičnih osnov logistike, lastnosti elementov logističnega sistema, lastnosti logističnih podsistemov, delovanje logističnih verig, postavitev logistične verige, lastnosti in izvedba oskrbne verige, zunanje izvajanje v oskrbnih verigah, merjenje uspešnosti delovanja oskrbnih verig.

Več...

Cilji in kompetence

Program predmeta zajema sodobni pristop k proučevanju logistike kot znanosti in praktične dejavnosti skozi delovanje logističnih in oskrbnih verig. Pridobljena znanja omogočajo študentom, da na osnovi sistemskega pristopa in upoštevanja vseh pomembnih dejavnikov razrešujejo kompleksne in dinamične probleme v logističnih sistemih.


Temeljna literatura

  1. Zelenika, R.: Logistički sustavi, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2005, 714 str., ISBN 953-6148-43-9.
  2. Logožar, K.: Poslovna logistika - Elementi in podsistemi, GV Izobraževanje, Ljubljana, 2004, 265 str., ISBN 961-6529-00-5.
  3. Brewer, A.M., Button, K.J., Hensher, D.A.: Handbook of Logistics and Supply-Chain Management, Emerald Group Publishing, 2008, 534 str., ISBN 978-0-0804-3593-0.
  4. Waters, D.: Supply Chain Risk Management, Kogan Page, 2007, 264 str., ISBN-13-978-0-7494-4854-7
  5. Baluch, I.: Transport Logistics: Past, Present and Predictions. Winning Books, Dubai, 2005, 309 str. ISBN: 994803139‐3.

Izvajalci

Predavanja