Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Vojaška delovanja


Učni načrt

 1. zgodovinski razvoj vojskovanja in vojaških ved;
 2. vojna, vojaške operacije, oboroženi spopadi;
 3. okolja bojevanja,
 4. doktrin kopenskih, zračnih in pomorskih sil ter načela delovanja združene taktične enote
 5. kopensko vojskovanje; koncept bojnega delovanja voda, čete, bataljona, samostojno in znotraj enote združene taktične ravni;
 6. vojaške zmogljivosti in oborožitveni sistemi
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo znanja za reševanje taktičnih nalog, v bojnem in nebojnega delovanja ter kritično vrednotenja in načrtovanja uporabe vojaških zmogljivosti ter oborožitvenih sistemov.


Temeljna literatura

 1. Furlan, B. (2006). Bojno delovanje : skripta. Ljubljana: Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.
 2. Humar, D. (1996). Pehotna (gorska, motorizirana) četa-vod : taktični priročnik za bojevanje. Uprava za razvoj.
 3. Škerbinc, M., Božič, D., Zakrajšek, P., & Petek, A. (2007). Lahki pehotni (motorizirani) bataljon : navodilo. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje;
 4. Priročnik za poveljnike oddelkov, MORS, Ljubljana, 1998;
 5. Žabkar, A. (2007). Pehotna oborožitev in oprema : stanje in smeri razvoja. Defensor.

Izvajalci

Predavanja