Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Varnost v prometu in logistiki


Učni načrt

 • Opredelitev varnosti in zaščite v prometu in pregled njunega razvoja
 • Dejavniki in osnove raziskovanja prometne varnosti 
 • Dejavniki, ki prispevajo k nastanku prometnih nesreč
 • Karakteristike udeležencev in njihovega udejstvovanja v prometu
 • Vpliv tehničnih elementov in specifičnih ukrepov na prometno varnost
 • Oblikovanje elementov prometnega sistema s prometnovarnostnega vidika
 • Dejavniki zaščite v prometu
 • Koncept, vidiki in področja zaščite v oskrbnih verigah
 • Izobraževanje in usposabljanje na področju zaščite in varnosti v prometu
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje:

 • temeljnih značilnosti in dejavnikov prometne varnosti in zaščite,
 • osnovnih značilnosti prometne varnosti in zaščite v posameznih prometnih panogah v kopenskem, vodnem in zračnem prometu,
 • osnov oblikovanja elementov prometnega sistema s prometnovarnostnega vidika 
 • osnov področja zaščite v oskrbnih verigah
 • osnov izobraževanja in usposabljanja na področju zaščite in varnosti v prometu

Temeljna literatura

 1. Haugen, S., Kristiansen, S.: Maritime Transportation: Safety Management and Risk Analysis, 2nd Edition, Routledge, 2022,  ISBN 9780367518561

Izvajalci

Predavanja