Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Tehnologija in organizacija pomorskega prometa


Učni načrt

Predmet vsebuje:

Pomen pomorstva za gospodarski razvoj družbe, vloga pristanišč in njihov vpliv na gospodarstvo, tehnološki postopki v pristaniščih, organizacija pristanišč in organizacija dela na terminalih, značilnosti sodobnih prometnih tehnologij v pomorskem prometu, izračunavanje KPI v pristaniščih.

Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je pridobiti temeljna znanja o specifičnosti tehnoloških procesov in organizacije v pomorskem prometu.

Študent pridobi specifične kompetence, ki omogočajo znanstveno-analitičen pristop k proučevanju področja pomorskega prometa in strokovne kompetence za obvladovanje procesov izvedbe transportne storitve.


Temeljna literatura

  1. Twrdy, E.: Tehnologija vodnega prometa, Skripta predavanj dostopna na http://www.fpp.uni-lj.si
  2. Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B.: The Geography of Transport Systems,Routledge, London, 2013, 432 str., ISBN 113-6777-32-6

Izvajalci

Predavanja