Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Tehnologija in organizacija železniškega prometa


Učni načrt

Temeljna načela, prevozne storitve v železniškem prometu, organizacija prevozne storitve, organizacijska struktura prevoznika v tovornem in potniškem prometu, organizacija prevoza, prevozna sredstva, manipulativna sredstva, naprave in objekti, tovorni list, prevozni stroški in ostala pravila pri prevozu blaga, prevoz potnikov v železniškem prometu, organizacija potniškega prometa, pokazatelji dela potniškega prometa, potniški kilometri, vlakovni kilometri, vagonski kilometri, osni kilometri, povprečno število potnikov, obtek potniških garnitur, dnevni tek potniških vagonov. Pokazatelji dela v tovornem prometu, tokovi prevoza tovora, statična obremenitev tovornih vagonov, obtek tovornih vagonov. Organizacija dela na postaji, postajni poslovni red, premik na postaji, premik na drči in izvlečnih tirih. Grafikon prometa vlakov, postajni intervali, intervali sledenja vlakov, sodobne oblike sledenja vlakov –ERTMS, Tehnična moč železniške proge, klasična metoda računanja tehnične moči proge, prevozna moč proge, propustna moč proge. UIC metoda računanje tehnične moči proge, izkoriščenost zmogljivosti proge, vpliv potniškega prometa na zmanjšanje tehnične moči proge. Vozni red, materialni elementi voznega reda, tehnična izvedba konstrukcije voznega reda. 

Več...

Cilji in kompetence

 • se seznanijo s tehnologijo železniškega prometa,
 • se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja pri reševanju praktičnih problemov,  
 • spoznajo posebnosti tehnologije železniškega prometa,
 • se usposobijo za načrtovanje tehnoloških procesov,
 • spoznajo potrebne matematične metode za načrtovanje tehnoloških procesov v železniškem prometu,
 • se usposobijo za pravilno uporabo transportnih priprav,
 • spoznajo vrste transportnih stroškov v železniškem prometu
 • se seznanijo z organiziranjem, vodenjem in urejanjem železniškega prometa,
 • spoznajo posebnosti organizacije dela železniškega prometa,
 • se usposobijo za načrtovanje dela z tovornimi, potniškimi vagoni in dela z lokomotivami,
 • spoznajo potrebne matematične metode za načrtovanje in izdelavo voznih redov v železniškem prometu,
 • se usposobijo za pravilno uporabo metod izračunavanja propustnih sposobnosti proge,
 • spoznajo vrste grafikonov kot osnova za izdelavo voznih redov

Temeljna literatura

 1. Zgonc: Železniška infrastruktura, FPP, Portorož, 2012, ISBN 978‐961‐6044‐95‐0
 2. Zgonc: Železniški promet, FPP, Portorož, 2003, ISBN 961‐6044‐57‐5

Izvajalci

Predavanja