Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

Tehnologija in organizacija zračnega prometa


Učni načrt

  • Definicija, vsebina, pomen in funcijska razčlenitev sistemske strukture tehnologije zračnega prometa po vrsti in nivojih dejavnosti.
  • Tehnologija letalskega prevoza:

⎯ prometno‐tehnološke in prometno gospodarske značilnosti civilnega potniškega in tovornega letalskega prevoza,

⎯ metodologija in parametri izbire letala in strukture flote letalskega prevoznika,

⎯ vrednostna in naravna sodila transportnega dela in učinka prevoznega procesa.

  • Tehnologija sprejema in odprave:

⎯ prometno‐tehnološke in prometno‐ gospodarske značilnosti letališč,

⎯ metodologija in parametri spremljanja in napovedovanja prometnih tokov letal, potnikov in tovora ter prometnih sredstev

kopenske strani letališča,

⎯ modeli in metodologija določanja zmogljivosti delovnih operacij v potniškem in tovornem terminalu ter kapacitet infrastrukturnih elementov letališča,

⎯ vrednostna in naravna sodila transportnega dela in učinka procesa sprejema in odprave letal, potnikov, prtljage in tovora.

  • Tehnologija upravljanja zračnega prometa:

⎯ definicija in funkcijska razčlenitev sistema upravljanja zračnega prometa ter definicija, pomen, pristojnosti,

odgovornosti in metode dela podsistemov: upravljanja prometnih tokov, upravljanja zračnega prostora ter služb kontrole zračnega prometa vključujoč: službe kontrole zračnega prometa, letalske informacisjke službe in službe alarmiranja s poudarkom na definiciji faz nevarnosti in postopkih ob razglašeni nevarnosti;

⎯ definicija, klasifikacija in dimenzioniranje zračnega prostora in zračnih poti;

⎯ navigacijska oprema zračnega prostora;

⎯ tehnična sredstva sistema upravljanja zračnega prometa;

⎯ metode dela v sistemu upravljanja zračnega prometa;

⎯ pomen, metodologija izvedbe in organizacija koordinacije dejavnosti v sistemu zračnega prometa.

Razvoj tehnike in tehnologije zračnega prometa.

Več...

Cilji in kompetence

  • Predmet podaja poglobljena in celovita teoretična izhodišča ter praktične rešitve temeljnih problemov tehnologije zračnega prometa s cilji usposobiti študente za reševanje praktičnih problemov pri: (i) načrtovanju, (ii) organizaciji, (iii) izvajanju in (iv) nadziranju (a) varnih in (b) učinkovitih tehnoloških postopkov v okviru procesov:
  • sprejema in odprave letal, potnikov in njihove prtljage ter tovora,
  • letalskega prevoza in upravljanja zračnega prometa.

Temeljna literatura

  1. Holt, M.J., Poynor, P.J., Air Carrier Operations. Iowa State Press, 2002, 309 str., ISBN 0813807883.
  2. Nolan, M. S. Fundamentals of Air Traffic Control. Brooks/Cole Wadsworth Publishing Co., 3rd ed., 1998, 561 str., ISBN 0‐534‐56795‐9.
  3. JAA‐ATPL: Operational Procedures, Oxford Aviation Training, 2002, 1 zv., ISBN 0‐88487‐285‐8.

Izvajalci

Predavanja