Tehnologija prometa in logistika (U)

Inženirska grafika


Učni načrt

 • Uvod: inženirstvo, tehnologija, projektiranje in orodja za risanje,
 • Vloga geometrijskega modeliranja v inženirstvu,
 • Standardi: vrste standardov, klasifikacija in označevanje standardov, označevanje proizvodov,
 • Vrste in pomen tehnične in tehnološke dokumentacije,
 • Osnove opisne geometrije: risanje simetral daljic in kotov, risanje mnogokotnikov, vrste pogledov, točka, premica, ravnina, prava velikost daljice in lika, prebodi, preseki,
 • Osnove modelov računalniškega risanja,
 • Prikaz geometrijskih teles, preseki geometrijskih teles z ravnino,
 • Projekcijsko risanje. Ortogonalna, aksonometrična inperspektivna projekcija
 • Tehniško risanje: pravila tehniškega risanja v strojništvu, elektrotehniki, gradbeništvu in prometu,
 • Poenostavljeno in shematsko risanje strojnih elementov, simbolični prikaz elementov instalacijske tehnike,
 • Kotiranje, šrafiranje,
 • Označevanje kakovosti površin,
 • Tolerance in ujemi,
 • Uporaba računalniških orodij za risanje in konstruiranje.
 • Analize izdelkov z računalniškimi orodji

Izvajalci

Predavanja