Tehnologija prometa in logistika (U)

Program študentskega tutorstva


Učni načrt

Tutor študent bo opravljal naslednje naloge:

 • Se udeleži uvajalnih predavanj in delavnic po programu usposabljanja
 • Redno izvaja tutorske ure, v katerih tutorantu primerno svetuje, kako razrešiti ali kam se obrniti po pomoč za razrešitev študijskih in drugih problemov, ki se tutorantu pojavijo tekom študija
 • Se redno udeležuje sestankov s koordinatorjev tutorjev
 • Komunicira s svojimi tutoranti tudi preko elektronske pošte
 • Pomaga pri modeliranju tutorskega foruma na članici
 • Piše zaznamke o tutorskih urah in pogostih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo, na podlagi katerih sestavi polletno in zaključno poročilo o svojem delu
 • Po potrebi sodeluje pri vpisu študentov novincev na članico UL in na informativnih dnevih za potencialne študente novince
 • Se udeleži uvajalnih predavanj in delavnic za nove tutoje študente, pri čemer ima aktivno vlogo in predstavi svojo tutorsko izkušnjo

 

Koordinator tutorjev študentov bo opravljal naslednje naloge:

 • V sodelovanju s Pomočnikom za tutorstvo/ Komisijo za tutorstvo organizira izobraževanje tutorjev študentov
 • Prenese znanja in veščine, ki jih je pridobil na usposabljanju za koordinatorje na tutorje študente
 • Organizira sestanke s svojo skupino tutorjev študentov, v katerih tutorjem študentom  primerno svetuje, kako razrešiti ali kam se obrniti po pomoč za razrešitev študijskih in drugih problemov študentov
 • Skrbi za izvajanje letnega delovnega načrta študentskega tutorstva na članici
 • Vodi delo tutorjev študentov
 • Pregleda poročila tutorjev študentov in evalvira njihovo dela
 • Piše zaznamke o sestankih s tutorji študenti  in pogostih vprašanjih, ki se tutorjem študentom pojavljajo, na podlagi katerih sestavi polletno in zaključno poročilo o svojem delu
 • Oblikuje polletno in letno poročilo dela svoje skupine tutorjev študentov
 • Po potrebi sodeluje pri vpisu študentov novincev na članico UL in na informativnih dnevih za potencialne študente novince
 • Pomaga pri modeliranju tutorskega foruma na članici
 • Poroča odgovornemu za študentsko tutorstvo na članici UL

Izvajalci

Predavanja