Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Informatika v prometu


Učni načrt

  • Temeljne vsebine vključujejo: poznavanje sodobne IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije), računalniških sistemov, poslovnih informacijskih sistemov in podatkovnih baz, načinov prenosa podatkov in vrst računalniških omrežij, sistemov za računalniško izmenjavo podatkov, osnovnih konceptov in oblik e‐poslovanja, vloge internetnega omrežja v poslovanju sodobnih podjetij, ekspertnih sistemov in informacijske tehnologije v transportu, prometu in (transportni) logistiki. 
  • Pri vajah se naučijo oblikovati in urejati zahtevnejše dokumente, obvladovati elektronske preglednice ter izdelovati različne grafične prikaze podatkov, uporabljati internetne vire in storitve, izvajati poizvedbe nad podatki v relacijski podatkovni bazi, ter izdelati zahtevnejšo elektronsko predstavitev.
Več...

Cilji in kompetence

Študenti naj bi bili sposobni opredeliti osnovne značilnosti, delovanje, načine in primere uporabe posameznih oblik informacijsko komunikacijske tehnologije, s poudarkom na transportni, prometni in logistični dejavnosti. 

Sposobni naj bi bili naprednejše uporabe osnovnih pisarniških programov po standardih ECDL, poleg tega pa znali s poizvedovalnim jezikom SQL izvesti zahtevnejše poizvedbe v podatkovni bazi.


Temeljna literatura

  • Vatovec Krmac, E.: Računalništvo in informatika - izbrana poglavja. 2006, UL FPP Portorož, 208 str. ISBN: 961-6044-77-X
  • Krmac, E.: Računalništvo in informatika - izbrana poglavja. (v pripravi), UL FPP Portorož.
  • Krmac, E. Računalništvo in informatika – zapiski predavanj. 2013, UL FPP Portorož, http://www.fpp.uni-lj.si/studij/studijski_program_1stopnje/tehnologija_prometa_(u)/seznam_predmetov/2009101516023360/
  • dodatna literatura (v knjižni obliki ali dosegljiva preko svetovnega spleta)/additional literature (books or web).

Izvajalci

Predavanja