Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Prometna ekonomika


Učni načrt

 • Ekonomika – osnovni pojmi in problemi
 • Potreba po prometni ekonomiki
 • Povpraševanje v prometu
 • Ponudba v prometu
 • Teorija stroškov
 • Stroški prevoznikov po prometnih panogah
 • Vidiki stroškov v prometu
 • Prometna politika
 • Ocena projektov na prometni infrastrukturi
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje osnovnih ekonomskih teorij in njihovi aplikaciji v prevoznih podjetjih in pri urejanju in upravljanju s prometom.


Temeljna literatura

 1. Setnikar-Cankar S., Hrovatin N. (2007): Temelji ekonomije, Ljubljana: Fakulteta za upravo
 2. Zupančič S. (2002): Ekonomika transporta, Ljubljana: Ekonomska fakulteta (Univerza v Ljubljani)
 3. Button K. (2010): Transport economics (3rd ed.), Cheltenham: EE publishing

Izvajalci

Predavanja