Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Management v prometu


Učni načrt

 • Podjetje
 • Pojem management
 • Pojem manager
 • Načrtovanje
 • Odločanje
 • Organiziranje
 • Upravljanje in vodenje človeških virov
 • Kontroliranje
 • Komuniciranje
 • Trženje in prodaja storitev
 • Finančni management, izkazi in kazalniki poslovanja
Več...

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnov managementa v podjetjih in razumevanje pomena okolja pri delovanju podjetij. Seznanitev z vsemi elementi Fayolovega managerskega cikla in z elementi finančnega managementa.


Temeljna literatura

 1. Mašić B. (2010): Principi menadžmenta, Beogard: Data Status (prevod knjige: Chuck Williams: Principles of management)
 2. Atkinson S. (ed.) (2014): The business book, London: Dorling Kindersley
 3. Čekić Š., Bošnjak I. (2000):  Menadžment u transportu i komunikacijama, Sarajevo-Zagreb: Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Zgrebu

Izvajalci

Predavanja