Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Varstvo okolja v prometu


Učni načrt

Osnove ekologije: nastanek in razvoj življenja, ekosistem, prehranjevalna veriga, biogeokemijsko kroženje elementov. 

Človekov vpliv na okolje: tuje snovi v okolju, ocena vpliva onesnaževanja. 

Onesnaževanje in varstvo okolja: onesnaževanje zraka, vod, hrup, svetlobno onesnaževanje, termično onesnaževanje, odvajanje in obdelava odpadnih vod in odpadkov.

Zmanjševanje onesnaževanja v prometu, emisijski standardi, katalizator, alternativna goriva, alternativni pogoni

Ekonomski in pravni vidiki varstva okolja.

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi procesi v naravnem okolju,  osnovami ekologije, viri onesnaževanja okolja in posledicami onesnaževanja okolja. Poudarek je na onesnaževanju okolja s prometom. Študentom bodo predstavljene tudi sodobnejše metode meritev v okolju in analiza rezultatov. Tako bo sposoben razumeti probleme onesnaževanja okolja in analize rezultatov meritev na osnovnem nivoju. To znanje bo lahko uporabil pri načrtovanju transporta in reševanju s tem povezanih problemov.


Temeljna literatura

  1. Faganeli J. Varstvo okolja, učno gradivo, spletna stran FPP.
  2. Hamilton R.M., Harrison R.M. Highway pollution, Elsevier, Amsterdam, 1991, 510 str. 
  3. Faganeli J., Bajt O. Kemija v pomorstvu, UL‐FPP, Portorož, 1997. 311 str.
  4. Andrews J.E., Brimblecombe P., Jickells T.D., Liss P.S. An introduction to environmental chemistry, Blackwell Science, ZDA, 1996, 209 str.
  5. Schwarzenbach P., Gschwend M., Imboden D.M. Environmental organic chemistry, John Wiley & Sons. Inc., NY, USA, 1993, 681 str. 

Izvajalci

Predavanja