Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Ekonomika pomorstva


Učni načrt

 • Trgovanje in pomorski prevoz
 • Tržni mehanizem
 • Delovanje na trgu (stroški, prihodki in poslovni izid)
 • Štiri pomorska tržišča
 • Pomorsko prevozno tržišče
 • Pomorska trgovina vrstah blaga in smreh
 • Ekonomika ladjarja
 • Ekonomika pristanišča
 • Ekonomika ladjedelnic in rezališč
 • Nadzorovanje v pomorstvu
 • Spremljevalne službe v pomorstvu
 • Okoljski vidik pomorstva – stroškovna ocena
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na razumevanje osnov ekonomike in vloge pomorstva pri trgovanju in razvoju gospodarstva in družbe, ter na spoznavanje ekonomskega vidika delovanja vseh štirih, medsebojno povezanih in od povpraševanja odvisnih, pomorskih tržišč, ki tvorijo ponudbo na pomorskem trgu.


Temeljna literatura

 1. Stopford M. (2009): Maritime economics. Oxon & New York: Routedge.
 2. Grammenos C. (2010): The handbook of maritime economics and business. London: Lloyd's List.
 3. Bichou K. (2009): Port operations, planning and logistics. London: Informa.

Izvajalci

Predavanja