Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Poslovanje ladjarja


Učni načrt

 • Pomorsko prevozno tržišče
 • Ladjar
 • Najpomembnejše ekonomske kategorije pri poslovanju ladjarja
 • Zakonski okvir poslovanja ladjarja
 • Nakup ladje
 • Financiranje nakupa ladje
 • Registracija ladje
 • Amortizacija ladje
 • Zavarovanje ladje in ladjarjeve odgovornosti
 • Ladijska posadka
 • Vzdrževanje in popravila ladje
 • Eksploatacija ladje
 • Ladijsko potovanje
 • Okoljski vidik pomorskih prevozov

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

Procedure sprejema in dostave tovora

Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na razumevanje  ekonomsko-finančnega vidik poslovanja ladjarja od same ustanovitve podjetja, preko izbire ladje, ladijskega registra in posadke do različnih načinov eksploatacije ladje in ocenjevanja učinka okoljskih in drugih zunanjih zahtev na poslovanje podjetja.


Temeljna literatura

 1. Zanne, M. (2018). Poslovanje ladjarja. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet.
 2. Domijan-Arneri, I. (2014). Poslovanje u morskom brodarsvu. Split: Redak.
 3. Stopford, M. (2009). Maritime economics (3rd izd.). London & New York: Routledge.

Izvajalci

Predavanja