Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Ladijske elektronske naprave


Učni načrt

Glede na zahteve STCW predmet vsebuje:

 

Sposobnost zaznavanja napak in določanje mej dopustnih napak različnih vrst kompasov.

 

Elektronski sistemi za določanje položaja in navigacijo (PVN): Razvijanje sposobnosti za določanje položaja ladje s pomočjo elektronskih pripomočkov oz. naprav.

 

Odmevniki (sonarji): Razvijanje sposobnosti za delo s sonarji in za smiselno uporabo dobljenih informacij.

 

Krmilni sistem ladje: Poznavanje ozadja sistema za vodenje smeri ladje, seznanitev z delovnimi postopki in ozadja preklopa z ročnega na samodejno upravljanje in obratno. Primeri nastavljanja krmilj za optimalno plovbo.

 

Poznavanje osnov delovanja radarja in samodejnih pripomočkov za vrisovanje radarskih slik (ARPA): Osnovne vrste ARPA, lastnosti zaslonov, standardni prikazi, nevarnosti zaradi prevelikega zanašanja na ARPA, napake v ARPA sistemih. Sposobnost uporabljanja in razlaganja podatkov, dobljenih z ARPA, vključujoč:

Prikaz in točnost sistema, zmožnost sledenja objektov, omejitve sledenja objektov, zakasnitve v obdelavi podatkov.

 

Določanje položaja v vsakršnih pogojih:

uporaba sodobnih elektronskih navigacijskih pripomočkov s posebnostmi: njihove zasnove, njihovega delovanja, njihovih omejitev, njihovih vzrokov napak oz. pogreškov, njihovih možnosti zaznavanj nepravilnih razlag informacij in njihovih načinov popravljanja za zagotovitev določanja točnega položaja (navigacijske rešitve).

 

Presoja sistematskih napak in temeljito razumevanje operativnih vidikov navigacijskih sistemov.

 

ECDIS:

1. Uvod in elementi ECDIS-a

Predstavitev, Namen ECDIS-a, Pomen za navigacijo, Pravilna in nepravilna raba ECDIS-a, Zagon in zaustavitev naprave sistema ter struktura, Položaj ladje, Viri položajev ladje, Osnovna navigacija, Vektorji kurza in zanosa, Razumevanje podatkov na karti, Zanesljivost in točnost kart, Organizacija kart.

Vaja 1; osnovna navigacija na odprtem morju

 

2. Plovba z ECDIS-om

Senzorji in viri informacij, Nastavitev senzorjev, Izbira kart, Informacije na kartah, Osnovne nastavitve strojne opreme ter alarmov, Nastavitev meril na kartah, Delo s plastnicami, Sistemski in položajni alarmi, Alarmi globin in delo s konturami.

Vaja 2; obalna navigacija z osnovnimi nastavitvami na karti

 

3. Planiranje in nadzor plovbne poti

Manevrske lastnosti ladje, Priprava plovne poti s tabelaričnim vnosom, Priprava plovne poti z delom na karti, Nastavitve alarmov za plovno pot, Pregled plana, Dodatne navigacijske informacije, Urnik potovanje, računanje ETA in določanje hitrosti za željen ETA, Uporaba posebnih kart (user charts).

Vaja 3; obalna navigacija in napredne nastavitve pri plovbi v omejenih področjih

 

4. Plotiranje in delo s kartami

ARPA in radar prikaz na ECDIS-u, AIS prikaz in funkcionalnost, Izbira in instalacija kart, Popravljanje kart, Ponovni zagon sistema, Arhiviranje podatkov.

Vaja 4; navigacija v utesnjenih področjih

 

5. Odgovornost in evalvacija

Odgovornost – ponovitev  COLREG, SOLAS, IHO, STCW, IMO, ISM, Koncept učinkovite navigacije ter omejitve pri delu z ECDIS-om

Pisni/ustni test - evalvacija

Praktični test na simulatorju - evalvacija

 

Poleg minimalnih izrecno zahtevanih STCW vsebin program vsebuje:

 

Elektromagnetno valovanje; razširjanje radijskih valov v različnih pogojih, vključno z vplivi pojavov na Soncu.

 

Ojačevalnik in oscilator: tranzistor v ojačevalniku, oscilatorju, stabilizacija nihanja oscilatorja, frekvenčni pomnoževalnik, sintetizator frekvence.

 

Modulacija in demodulacija: širina komunikacijskega kanala, amplitudna in kotna modulacija, komunikacija z enim bočnim pasom, navidezno šumna modulacija; modulator in demodulator.

 

 

Mikrovalovi in zasnova radarja: generatorji, valovodi, mešalna stopnja, usmerjene antene, osnove radarskih naprav.

 

 

Telekomunikacijski sistemi: osebna celična mobilna telefonija, globalna mobilna telefonija, upravljanje s telekomunikacijskimi sistemi, novosti v pomorskih komunikacijah.

 

Naprave za odrejanje smeri, globine in hitrosti ladje: vrtavčni kompasi, napaka vrtavčnega kompasa, avtopiloti, nastavitve avtopilota, hitrost obračanja, kot odklona, vpliv ugreza, vpliv valov, globinomeri, napaka zaradi ugreza, hitrost skozi vodo in hitrost preko dna, vetromer, relativna in prava hitrost vetra, uporaba radarja kot elektronskega navigacijskega sredstva, karakteristike navigacijskih radarjev, pravilna nastavitev radarske slike, funkcije (tunning, gain, brilliance, sea / rain cluter, VRM, EBL), razlaga radarske slike in napak na njej, razne nastavitve radarskih ekranov, karakteristike napak radarja in njihovo prepoznavanje in odpravljanje, uporaba radarja v navigaciji, radarski reflektorji, določanje položaja ladje z radarjem, določanje nevarnih situacij z radarjem, uporaba kurzorja, sledi (trails), simboli, inercijski navigacijski sistemi, sistemi določanja položaja s sateliti: svetovni (GNSS): GPS, GLONASS, Galileo, Beidou in območni sistemi, nastavitev in delo s sprejemnikom GNSS, točnost, neprekinjenost, razpoložljivost in integriteta navigacijske rešitve - položaja ladje, elektronska kartografija, rastrske in vektorske karte, popravljanje elektronskih kart, tehnologija delovanja sistemov AIS, vnašanje in branje podatkov na AIS-u, ATON v funkciji izvedbe VTMIS sistemov, tehnologija delovanja sistemov LRIT, združljivost sistema VDR z ostalimi navigacijskimi, komunikacijskimi in informacijskimi sistemi, sistemi za varnost plovbe.

 

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 7.03:

ELEKTRONSKI SISTEMI DOLOČANJA POLOŽAJA IN NAVIGACIJE

Osnovna načela kopenskih navigacijskih sistemov, Sistem Loran-C in eLoran, svetovni navigacijski satelitski sistem: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, Diferencialni navigacijski sistemi (SBAS, DGNSS)

Vrtavčni oz. žirokompas

Popravki kompasa

Napake kompasa in azimuta

Elektromagnetni kompas

Operativna raba sistema avtomatske identifikacije – AIS

UPORABA RADARJA IN ARPA PRI VODENJU VARNE NAVIGACIJSKE STRAŽE

 

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 1.07

Uporaba radarja in ECDIS pri vodenju varne navigacijske straže

 

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 7.01:

NAČELA IN NAPAKE ŽIROKOMPASA

Načela žirokompasa

Napake žirokompasa in popravki

Sistemi pod nadzorom glavnega žirokompasa ter delovanje in vzdrževanje glavnih tipov žirokompasov

 

 

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 1.08:

Sestavni deli radarja s funkcionalnostjo ARPA in njegova osnovna uporaba

 

 

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 1.34:

Operativna uporaba Avtomatskega sistema identifikacije – AIS in uporaba njegovih informacij

 

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 1.22:

Spoznavanje poveljniškega mosta in navigacijskih naprav.

Več...

Cilji in kompetence

Učna snov obsega osnove prenosa sporočil s pomočjo radijskih valov in mikrovalov. Obravnavani so najnovejši sistemi mobilne telefonije in njihovo izkoriščanje. Predstavljeni so osnovni principi avtomatov za obdelavo podatkov predvsem na področju avtomatskega urejanja telefonskega prometa.

 

Cilj predmeta je usposobiti študente za delo s sodobnimi elektronskimi navigacijskimi pripomočki. Proces vodenja navigacije na sodobnih ladjah je vse bolj podkrepljen z sodobnimi navigacijskimi pripomočki, ki nadomeščajo klasične. Nerazumevanje ali slabo tolmačenje podatkov je eden glavnih vzrokov trčenj in nasedanj ladij, zato mora vsak študent v popolnosti razumeti glavne in pomožne funkcije posameznega inštrumenta. Študent se bo pri tem predmetu pripravil na bodoče naloge, ki jih bo kot navigacijski oficir moral opravljati.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, International Maritime Organization, London, 2014; IMO model course 1.27, v povezavi 1.08 in 1.22, IMO model course 1.34


Temeljna literatura

  1. The American Practical Navigator: "Bowditch" . National Geospatial-Intelligence Agency (US): Paradise Cay Publications, 2017.
  2. GROVES, Paul D.: Principles of GNSS, Inertial and Multisensor integrated Navigation Systems. 2008. London, Artech House
  3. Heckt, H., Berking, B., Jonas, M., Wöster, M. (2017). The Electronic Chart – Fundamentals, Functions, Data and other Essentials. A textbook for ECDIS Use and Training, 4th Edition. Geomares Publishing, Lemmer, The Netherlands.

Izvajalci

Predavanja