Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Meritve v prometu


Učni načrt

Osnove merjenja:

Fizikalne veličine, enote, podajanje merilnih rezultatov, merilne metode, namen meritev.

Fizikalne osnove merjenja prometnih parametrov:

 • Stanje voznih površin (torna sposobnost, vreme).
 • Detekcija vozil (štetje, hitrost, klasifikacija).
 • Kontrola voznikov (hitrost, alkohol, teža vozil).
 • Onesnaževanje okolja (hrup, izpušni plini).

Metode in naprave za vrednotenja v prometu:

 • Vrednotenje stanja voznih površin; profilometri, merjenje tornih sposobnosti cestišč, merjenje svetlobnih veličin, cestno-vremenske postaje.
 • Vodenje prometa; zanke, radar, laser, magnetno-slikanje, video detekcija.
 • Kontrola; radar, laser, tahometer, alkotest.
 • Onesnaževanje okolice; merilci hrupa in koncentracij izpušnih plinov.
 • Senzorji in naprave za ITS sisteme in storitve.

Izbrani inteligentni transportni sistemi (ITS):

 • Centri za nadzor prometa.
 • Elektronsko cestninjenje.
 • Detekcija nezgod in incidentov.

Upravljanje javnega transporta.

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je spoznati študente z osnovami merilne tehnike, fizikalnimi osnovami metod, naprav in sistemov, ki se v praksi danes uporabljajo; za vrednotenje karakterističnih lastnosti cestišč; za zbiranje podatkov potrebnih za planiranje prometa, za povečanje prepustnosti prometa in varnosti prometa ter za zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje.


Temeljna literatura

 1. Valič M.: Meritve v prometu, skripta, FPP 2004;
 2. Traffic Control Systems Handbook, US  Department of Commerce, NTIS, Springfield, VA 19996;
 3. Traffic Technology International, UK & Int. Press, ISSN 1356-9252;

Izvajalci

Predavanja