Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Organizacija in poslovanje prevoznih podjetij


Učni načrt

 • Uvodni pojmi: podjetje, podjetništvo in podjetnik
 • Organizacija podjetja in poslovna usmeritev podjetja
 • Sredstva podjetja in izvori sredstev v (prevoznem) podjetju
 • Proizvodnja in proizvodna funkcija v (prevoznih) podjetjih
 • Stroški in kalkulacije v prevoznih podjetjih
 • Določanje cen v prevoznih podjetjih
 • Najpomembnejši izkazi in kazalniki poslovanja v podjetjih
 • Merila uspešnosti poslovanja (prevoznega) podjetja
 • Strateško načrtovanje in finančne odločitve v (prevoznem) podjetju
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na spoznavanje delovanja prometnih podjetij s poudarkom na ekonomsko-organizacijskem vidiku.


Temeljna literatura

 1. Grubišić D. (2013): Poslovna ekonomija, Split: Ekonomski fakultet
 2. Oblak H., Mulej M. (1998): Organiziranje poslovanja prometnih podjetij, Maribor: Društvo za poslovno logistiko
 3. Prašnikar J., Domadenik P. (2005): Mikroekonomija, Ljubljana: Gv Založba

Izvajalci

Predavanja