Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika

STROKOVNI NASLOVStrokovni naziv diplomanta po diplomiranju na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Tehnologije prometa in logistika se pridobi strokovni naslov, v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, in sicer:

  • diplomirani inženir tehnologije prometa (UN) /
  • diplomirana inženirka tehnologije prometa, okrajšano: dipl. inž. tehnol. prom. (UN).