Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika

POGOJI ZA DOKONČANJEZa dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti (180 ECTS) pri vseh predmetih, ki jih je vpisal.

Eden izmed predmetov je tudi Diplomski projekt, ki ga študent zagovori pri svojemu (izbranemu) mentorju.

 

Obveznosti so za vsak predmet posebej opisane v učnih načrtih predmetov.