Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

SPLOŠNI PODATKISlika_2.jpgFakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani izvaja  univerzitetni študijski program prve stopnje Tehnologija prometa in logistika, ki:

  • traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
  • je ovrednoten s 180 ECTS,
  • omogoča neposreden prehod na podiplomska magistrska študijska programa druge stopnje Pomorstvo in Promet,
  • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir tehnologije prometa (UN), diplomirana inženirka tehnologije prometa (UN), okrajšano dipl. inž. tehnol. prom (UN).

Predstavitvena brošura.