Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

STROKOVNI NASLOVIme

Tehnologija prometa in logistika

Ime v angleščini

Traffic Technology and Logistics

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški)

diplomirani inženir tehnologije prometa (UN)

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski)

diplomirana inženirka tehnologije prometa (UN)

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava)

(dipl. inž. tehnol. prom. (UN))

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (poimenovanje v angleškem jeziku in okrajšava)

Bachelor of Science (B.Sc.)