Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Ekonomika pomorstva in poslovanje ladjarja


Učni načrt

 • Trgovanje in pomorski prevoz; trenutno stanje pomorskega prevoznega tržišča in povezanost štirih pomorskih tržišč
 • Tržni mehanizem in delovanje na trgu; najpomembnejše ekonomske kategorije pri poslovanju ladjarja
 • Ladjar
 • Zakonski okvir poslovanja ladjarja
 • Nakup/nabava ladje
 • Financiranje nakupa ladje
 • Registracija ladje
 • Amortizacija ladje
 • Zavarovanje ladje in ladjarjeve odgovornosti
 • Ladijska posadka
 • Vzdrževanje in popravila ladje
 • Eksploatacija ladje
 • Ladijsko potovanje
 • Okoljski vidik pomorskih prevozov
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na razumevanje  ekonomsko-finančnega vidik poslovanja ladjarja od same ustanovitve podjetja, preko izbire ladje, ladijskega registra in posadke do različnih načinov eksploatacije ladje in ocenjevanja učinka okoljskih in drugih zunanjih zahtev na poslovanje podjetja.


Temeljna literatura

 1. Zanne, M. (2018). Poslovanje ladjarja. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet.
 2. Domijan-Arneri, I. (2014). Poslovanje u morskom brodarsvu. Split: Redak.
 3. Babić M. (2011): Ekonomija – Uvod u analizu i politiku, Zagreb: Znanje

Izvajalci

Predavanja