Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Inženirska grafika


Učni načrt

 • Uvod: inženirstvo, tehnologija, projektiranje in orodja za risanje,
 • Vloga geometrijskega modeliranja v inženirstvu,
 • Standardi: vrste standardov, klasifikacija in označevanje standardov, označevanje proizvodov,
 • Vrste in pomen tehnične in tehnološke dokumentacije,
 • Osnove opisne geometrije: risanje simetral daljic in kotov, risanje mnogokotnikov, vrste pogledov, točka, premica, ravnina, prava velikost daljice in lika, prebodi, preseki,
 • Osnove modelov računalniškega risanja,
 • Prikaz geometrijskih teles, preseki geometrijskih teles z ravnino,
 • Projekcijsko risanje. Ortogonalna, aksonometrična inperspektivna projekcija
 • Tehniško risanje: pravila tehniškega risanja v strojništvu, elektrotehniki, gradbeništvu in prometu,
 • Poenostavljeno in shematsko risanje strojnih elementov, simbolični prikaz elementov instalacijske tehnike,
 • Kotiranje, šrafiranje,
 • Označevanje kakovosti površin,
 • Tolerance in ujemi,
 • Uporaba računalniških orodij za risanje in konstruiranje.
 • Analize izdelkov z računalniškimi orodji
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu spoznajo temelje tehniškega risanja, razbiranje tehniških risb tako, da so sposobni videti, kaj je v načrtu in tudi sami narisati preprostejše elemente. Spoznali bodo simbole energetskih postrojenj, inštalacij in električnih shem ter se poučili o temeljnih pravilih tehničnega risanja, vrstah tehnične dokumentacije, pomenu in označevanju toleranc, domači standardizaciji, sistemu mednarodnih ISO standardov, pomenu tehniških predpisov, sistemih akreditivov za preizkušanja in certificiranja, patentni zaščiti itd.


Temeljna literatura

Osnovna literatura/Basic literature:
1.    I. Prebil: Opisna geometrija,  Potrebna znanja za pravilno risanje – osnove tehničnega risanja, 3. predelana izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, ISBN: 961-6536-00-1, 2006.
2.    I. Prebil, S. Zupan: Tehnična dokumentacija, izd. Ljubljana, STRI SVETOVANJE, 441 str.,  ISBN: 978-961-93169-1-7, 2011.
3.    J. Duhovnik, M. Kljanin, M. Opalić, Inženirska grafika, UL Fakulteta za strojništvo, ISBN: 978-961-6536-32-5, 2009.
4.    J. Duhovnik, I. Demšar, Modeliranje prostora I: zbirka vaj. Delovni učbenik za SolidWorks, UL Fakulteta za strojništvo, 9616536540, 175 str., ISBN: 9789616536547, 2011.
5.    S. Glodež, Tehnično risanje, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, ISBN: 86-365-0558-5, 2005.
6.    Marjan Lep, Sergej težak, Geometrijsko modeliranje z opisno geometrijo, Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo, 2008, ISBN 978-961-248-092-9.
7.    Puhar J., Stropnih J.: Krautov strojniški priročnik, Littera picta,  817 str. ISBN: 961-6030-38-8, 2002
 
Dodatna literatura/Additional literature:
1.    Basudeb Bhattacharyya, Machine Drawing, Includes AutoCAD Supplements, OXFORD University Press 2012.
2.    Colin H. Simmons, Dennis E. Maguire, Neil Phelps,   Manual of Engineering Drawing, Technical Product Specification and Documentation to British and International Standards, Third Edition, 2009 Elsevier, ISBN–13: 978-0-7506-8985-4.
3.    Paul Green, The Geometrical Tolerancing Desk Reference, Creating and Interpreting IS0 Standard Technical Drawings, 2005 Elsevier, ISBN 0 7506 6821 0.
4.    Rajasekar Patil, Computer Aided Engineering Graphics, New Age International 2009, ISBN (13) : 978-81-224-2977-0.
5.    K. Venkata Reddy, Textbook of Engineering Drawing, Second Edition, BS Publications 2008, ISBN: 81-7800-149-7.
6.    C. H. Jensen, J. D. Helsel,  D. R. Short, Engineering drawing & design, Boston, McGraw-Hill, 2008. ????
7.    D. A. Madsen, D. P. Madsen, Engineering drawing & design. Clifton Park, NY, Delmar, Cengage Learning, 2012. ????
8.    F. E. Giesecke, Technical drawing with engineering graphics. Boston. Prentice Hall, 2012.????
9.    J.M. Leake, J.L. Borgerson, Engineering Design Graphics, sketching, modeling and visualization, 2nd edition,  John Wiley &Sons, Inc., ISBN: 978-1-1118-07888-4, 2013.


Izvajalci

Predavanja