Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Prometni sistem


Učni načrt

 • Osnove teorije sistemov
 • Struktura prometnega sistema
 • Značilnosti posameznih prometnih podsistemov (cestni, železniški, pomorski, zračni, rečni)
 • Priprava blaga za transport (pakiranje, embalaža, skladiščenje), distribucija blaga
 • Spremljevalne dejavnosti transporta
 • Osnove integralnega transporta (paletizacija, kontejnerizacija)
 • Sodobni načini transporta (multimodalni, intermodalni transport)
 • Vloga terminalov
 • Pomen logistike
 • Razvoj prometnega sistema
Več...

Cilji in kompetence

Predmet predstavlja osnovo za nadaljnji študij tehnologije prometa. Študenti bodo dobili bazično znanje in razumevanje, da bodo sposobni sami poiskati rešitve pri reševanju osnovnih transportnih problemov.


Temeljna literatura

 1. Elen Twrdy: Transportni sistemi, http://www.fpp.uni-lj.si, 2021
 2. Rodrigue, J.P: The Geography of Transport Systems, fifth edition, 2020
 3. R. Konings, H. Priemus, P. Nijkamp: The future of intermodal freight transport, 2008

Izvajalci

Predavanja