Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Matematika II


Učni načrt

  1. Difrencialne enačbe: enačba z ločljivima spremenljivkama, LDE 1.reda, LDE 2.reda, uporaba diferencialnih enačb.
  2. Funkcije več spremenljivk: parcialni odvodi, ekstrem, vezani ekstrem, implicitna funkcija.
  3. Vektorji: osnovne definicije, skalarni, vektorski, mešani produkt, enačbi premice in ravnine v prostoru.
  4. Linearna algebra: sistemi linearnih enačb, Gaussov postopek eliminacije, determinante, Cramerjevo pravilo, matrike.
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo matematične osnove za aplikacije pri strokovnih predmetih.


Temeljna literatura

1. Aleksej Turnsek, Tehniska matematika, 2007
2. E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley – izdaja razpoložljiva v knjižnici
3. P. Mizori-Oblak, Matematika za studente tehnike in naravoslovja, 1. del – izdaja razpoložljiva v knjižnici
4 .P. Mizori-Oblak, Matematika za studente tehnike in naravoslovja, 2. del – izdaja razpoložljiva v knjižnici


Izvajalci

Predavanja