Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Mehanika v prometu


Učni načrt

  1. Kinematika: kinematika točke, kinematika togega telesa (10 ur)
  2. Statika: sila, navor, ravnotežje togega telesa v ravnini,  trenje, preprosti stroji (5 ur)
  3. Dinamika:  dinamika točke, dinamika sistema točk, dinamika togega telesa, impulzivno gibanje in trki, mehanska nihanja (15 ur)
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študenta spoznati  s temeljnimi znanji s področja statike, kinematike in dinamike ter njihove uporabe v področju prometa.

 

Predmetno specifične kompetence, ki se s predmetom pridobijo, omogočajo študentom razumevanje mehanskih in drugih kompatibilnih procesov, ki se dogajajo v transportnih, prometnih in transportno-logističnih procesih.


Temeljna literatura

  1.   M.Muršič - Statika, SDM, Ljubljana
  2.   M.Muršič - Kinematika, SDM, Ljubljana
  3.   M.Muršič - Dinamika, SDM, Ljubljana

Izvajalci

Predavanja