Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Distribucijska logistika


Učni načrt

  • distribucijska logistika kot logistični podsistem,
  • distribucijski kanali,
  • strategije fizične distribucije,
  • splošno o skladiščenju,
  • tipi distribucijskih centrov,
  • logistični procesi v distribucijskih skladiščih,
  • IKT v distribuciji,
  • distribucija v mestna jedra,
  • okoljevarstvena distribucija.
Več...

Cilji in kompetence

Študenti so seznanjeni s splošnimi dejstvi o logistiki (vseh njenih podsistemih, s poudarkom na distribucijski logistiki), distribucijskih centrih ter vrstah distribucijskih centrov.

Študenti obenem dobijo vpogled tudi v skladiščno poslovanje. Podrobno znajo analizira vse skladiščne procese, s poudarkom na komisioniranju.

S pomočjo pridobljenega znanja so študenti sposobni optimizacije skladiščnega poslovanja, določanja optimalne lokacije, velikosti in števila distribucijskih centrov, kot tudi iskanja najoptimalnejše strategije distribucije.

Študentom se zaradi njihove specifične narave podrobno predstavi tudi distribucijo v mestna jedra.


Temeljna literatura

1. Patricija Bajec: Distribucijsko skladišče, Univerzitetni učbenik, UL, FPP, 2020.
2. McKinnon A., Brown M., Piecyk M., Whiteing A.: Green logistics, KoganPage, 2015.
3. B. Grant, D., Trautrims, A., Yew W., C.: Sustainable logistics and supply chain management, KoganPage, 2017.
4. Achillas, C., D. Bochtis, D. D., Aidonis, D., Folinas, D.: Green supply chain management, Taylor & Francis, 2017.

Izvajalci

Predavanja