Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Upravljanje oskrbovalnih verig in distribucije


Učni načrt

  • distribucijska logistika kot logistični podsistem,
  • distribucijski kanali,
  • strategije fizične distribucije,
  • splošno o skladiščenju,
  • tipi distribucijskih centrov,
  • logistični procesi v distribucijskih skladiščih,
  • IKT v distribuciji,
  • distribucija v mestna jedra,
  • okoljevarstvena distribucija.
Več...

Cilji in kompetence

Študenti so seznanjeni s splošnimi dejstvi o logistiki (vseh njenih podsistemih, s poudarkom na distribucijski logistiki), distribucijskih centrih ter vrstah distribucijskih centrov.

 

Študenti obenem dobijo vpogled tudi v skladiščno poslovanje. Podrobno znajo analizira vse skladiščne procese, s poudarkom na komisioniranju.

 

Študentom se zaradi njihove specifične narave podrobno predstavi tudi distribucijo v mestna jedra.


Temeljna literatura

1. Patricija Bajec: Distribucijsko skladišče, Univerzitetni učbenik, UL, FPP, 2020.
2. McKinnon A., Brown M., Piecyk M., Whiteing A.: Green logistics, KoganPage, 2015.
3. B. Grant, D., Trautrims, A., Yew W., C.: Sustainable logistics and supply chain management, KoganPage, 2017.
4. Achillas, C., D. Bochtis, D. D., Aidonis, D., Folinas, D.: Green supply chain management, Taylor & Francis, 2017.

Izvajalci

Predavanja