Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Transportna ekonomika


Učni načrt

  • Prevoz kot dejavnost
  • Lastnosti prevoznega trga in njegovih elementov
  • Eksplotacijske značilnosti prometnih panog
  • Družbeno gospodarski pomen prometa
  • Elementi in vidiki stroškov v prometu
  • Prometna politika
  • Projekti v prometu/na prometni infrastrukturi
  • Ekonomski učinek investicij v prometu/na prometni infrastrukturi
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje osnovnih teorij in praks na področju delovanja transportnega trga in urejanja prometa ter vrednotenja učinkov ukrepov v prometu.


Temeljna literatura

  1. Button K. (2022): Transport economics (4th ed.), Cheltenham: EE publishing
  2. Petrović-Vujačić J., Kaplanović S., Miljković M. (2019): Inženjerska ekonomija u transportu i komunikacijama, Beograd:  Samobraćajni fakultet

Izvajalci

Predavanja