Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Teorija logistike in oskrbovalnih verig


Učni načrt

 • teoretične osnove logistike,
 • poznavanje elementov logističnega sistema,
 • lastnosti logističnih podsistemov,
 • delovanje logističnih verig in mrež,
 • postavitev logistične verige,
 • zunanje izvajanje v oskrbovalnih verigah,
 • podrobna analiza logističnih podsistemov,
 • opredelitev oskrbovalnih verig ter njihovega upravljanja,
 • tokovi, ki potekajo v oskrbovalnih verigah,
 • vrste oskrbovalnih verig s poudarkom na vitkih in agilnih oskrbovalnih verigah,
 • upravljanje tveganj v oskrbovalni verigi,
 • upravljanje odnosov v oskrbovalni verigi,
 • digitalizacija oskrbovalne verige,
 • orodja za zagotavljanje uspešne oskrbovalne verige (primerjalna presoja, 5 zakaj, diagram ribje kosti)
 • - Kaizen, - 5S, - benchmarking, - Kanban, - 20 Toyotinih ključev, Six Sigma, Zero defect),
 • okoljevarstvene oskrbovalne verige.
Več...

Cilji in kompetence

Študenti so seznanjeni s splošnimi dejstvi o logistični in oskrbovalni verigi.

 

S pomočjo pridobljenega znanja so študenti sposobni organizirati in optimizirati celotno logistično verigo ter posamezne segmente oskrbovalne verige.


Temeljna literatura

1. Urbancl, B.: Oskrbovalne verige, Zavod IRC, Ljubljana, 2011 (izbrana poglavja).
2. Rajter, M. in Križman A.: Oskrbovalne verige, Zavod IRC, Ljubljana, 2010 (izbrana poglavja).
3. Ifeyinwa J. O., Frank O.: The Circular Supply Chain, Basic Principles and Techniques, Taylor and Francis Group, 2023.
4. Zelenika, R.: Logistički sustavi, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2005, 714 str., ISBN 953-6148-43-9.
5. Rudd, J.: A practical guide to logistics, Kogan Page Limited, London, 2019, ISBN 9780749498818.
6. B. Grant, D., Trautrims, A., Yew W., C.: Sustainable logistics and supply chain management, KoganPage, 2017.
7. Achillas, C., D. Bochtis, D. D., Aidonis, D., Folinas, D.: Green supply chain management, Taylor & Francis, 2017.

Izvajalci

Predavanja