Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Operacijske raziskave


Učni načrt

  • Uvod v linearno programiranje
  • Metoda simplex
  • Dualnost
  • Uvod v večkriterijsko odločanje
  • Čakalne vrste
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo matematične osnove za aplikacije pri strokovnih predmetih.


Temeljna literatura

1.  R. Bronson, G. Naadimuthu: Operations Research, Schaum’s Outlines, 1997, 456 str ISBN: 0-07-008020-8
2.  W. L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th Edition, Thomson Brooks/Cole, Belmont, 2004.
3.  M. Bohanec: Odločanje in modeli, DMFA – založništvo, 2012, ISBN: 978-961-212-190-7 5
4.  F. S. Hillier, G. J. Lieberman: Introduction to operations research, McGraw-Hill 2001, ISBN: 0-07-232169-5


Izvajalci

Predavanja