Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Urbani transport


Učni načrt

 • Urbanizacija in trajnostni razvoj mest
 • Mobilnost v mestih
 • Transportni sistemi v urbanih središčih
 • Sistemi javnega mestnega transporta potnikov
 • Fleksibilni prevozi potnikov v urbanih središčih
 • Kombinirana mobilnost v mestih
 • Integrirane vozovnice
 • Transportne potrebe in zahteve potnikov
 • Transportna politika v mestih
 • Definicije in izzivi pri načrtovanju urbanega transporta
 • Problematika potniškega in tovornega prometa v mestih
 • Sodobni načini transporta v urbanih središčih
Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je študente seznaniti z problematiko in izzivi v urbanem transportu. Predmetno specifične kompetence predmeta se kažejo v poznavanju osnov za organizacijo javnega potniškega prometa ter poznavanju temeljev sodobnih urbanih načinov transporta. 


Temeljna literatura

 1. Dienel, H-L.: Public Transport and Its Users: The Passenger's Perspective in Planning and Customer Care, 2016
 2. Sever D., Toplak S, Tehnologija in organizacija javnega potniškega cestnega prometa, UM FG, 2014,
 3. Tadić, S. & Zečević, S.: Modeliranje koncepcija city logistike, 2016

Izvajalci

Predavanja