Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Temelji poslovanja špedicije


Učni načrt

 • definirati pojem špedicija, logistika, oskrbovalna veriga, upravljanje oskrbovalne verige.
 • opredeliti vloge logistične verige v oskrbovalni verigi ter vloge špediterja oz. logističnega operaterja pri upravljanju logistične verige.
 • navesti ter podrobno opisati špediterske storitve.
 • opredeliti vlogo ter izvajati naloge špediterja pri transportu, carinjenju, skladiščenju in zavarovanju.
 • navesti domače in mednarodne špediterske organizacije in združenja, njihov pomen in ključne naloge.
 • navesti pomen, način formiranja Incoterms klavzul 2020.
 • našteti ter prepoznate razlike med Incoterms klavzulami 2020.
 • navesti pravne vire za področje špedicije ter poznavati njihovo vsebino.
 • definirati pojem pomorski agent, pomorsko agencijski posli.
 • klasificirati pomorske agente.
 • navesti ter podrobno opisati naloge pomorskih agentov.
 • opisati ter pokazati dokumentacijo v primeru pomorsko agencijskih poslov.
Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je predstavitev osnovnih znanj in veščin, ki so potrebna za opravljanje kvalitetnega dela špediterjevega dela s poudarkom na carinjenju.


Temeljna literatura

1. Čok, Z.: Pomorski agent, vezni člen v verigi pomorskih prevozov in prekomorske trgovine, Koper, 2012
2. Borčić, V.: Pomorski agent, Rijeka, 1992
3. Incoterms 2010 by the International Chamber of Commerce (ICC), GZS, Ljubljana, 2011


Izvajalci

Predavanja