Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Prometna varnost


Učni načrt

Osnove prometne varnosti.

Tehnične, tehnološke, organizacijske, ekonomske, pravne, kulturne, sociološke ter ostale predpostavke varnosti v prometu. Pojem ogroženosti, tveganja in zanesljivosti prometnih sistemov.

 

Varnost v cestnem promet

Elementi in karakteristike varnosti v cestnem prometu. Prometna nesreče in analiza prometnih nesreč. Ogroženost udeležencev v prometu in analiza tveganja.

 

Elementi in karakteristike varnosti v železniškem prometu. Problematika železniških nesreč. Elementi in karakteristike varnosti v zračnem prometu. Problematika letalskih nesreč.

 

Varnost v pomorskem prometu

Elementi in karakteristike varnosti v pomorskem prometu. Analiza pomorskih nesreč in njihov vpliv na nivo varnosti v panogi. Ocena ogroženosti v pristaniščih in analiza tveganja pomorsko prometnih pristanišč.

 

Zaščita v prometu

Regulativa zaščite v prometu. Zaščita in varnost v pomorskih lukah in pristaniščih, letališčih, avtobusnih in železniških postajah, distribucijskih centrih idr.

 

Ergonomske zakonitosti prometne varnosti

Bistvo in razvoj ergonomije s stališča prometne varnsoti. Ergonomske zakonitosti sistema človek-stroj v posameznih prometnih panogah.

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobivanje znanj o temeljnih elementih, ki vplivajo na varnost in metodah za zvišanje nivoja varnosti v prometu.

Predmetno specifične kompetence se v predmetu nanašajo na pridobitev tehničnih, tehnoloških, organizacijskih, pravnih, socioloških in drugih znanj s področja varnosti v cestnem, železniškem, zračnem in pomorskem prometu.


Temeljna literatura

  1. LAKOVIĆ, Stanko, 2011, Tehnični vidiki varnosti v cestnem prometu : skripta za predavanja na študijskem programu Prometno inženirstvo VS (modul Cestni promet) [na spletu]. Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=22206
  2. Elvik, R., Vaa, T.: The Handbook of Road Safetty Measures, Elsevier, 2004, 1078 str. (izbrana poglavja), ISBN:0-08-044091-6
  3. Castro, C., Horberry, T.: The Human Factors of Transport Signs, CRC Press, 2004, 273 str., ISBN:0-415-31086-5
  4. Lamm, R., Psarianos, B., Mailander, T.: Highway Design and Traffic Safety Engineering Handbook, McGraw-Hill, 1999, 1 zv., ISBN:0.07-038295-6.
  5. Zgonc, Bogdan ; Verlič, Peter ; Šemrov, Darja, Železniški tir : zgornji ustroj in elementi trase, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2022, ISBN - 978-961-7041-12-5
  6. University of Petroleum & enery studies, Aviation Safety and Security Management, https://www.pdfdrive.com/download.pdf?id=39572414&h=5f20f101e9d566d1d1b28f8fc8128781&u=cache&ext=pdf

Izvajalci

Predavanja