Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Varstvo okolja


Učni načrt

 1. Osnove ekologije: nastanek in razvoj življenja, ekosistem in biom, populacijska dinamika, prehranjevalne verige, biogeokemijska kroženja elementov
 2. Človek in okolje: človeška populacija, goriva ter izraba energije in posledice, človekov vpliv na okolje in onesnaževanje, tuje snovi v okolju, ocena vpliva onesnaževanja in nevarnih (tujih) snovi na okolje in človeka ter ocena tveganja
 3. Onesnaževanje in varstvo okolja: onesnaževanje in varstvo zraka, onesnaževanje in varstvo vod, odvajanje in obdelava odpadkov. Termično onesnaževanje in hrup
 4. Ekonomski in pravni vidiki varstva okolja: ekonomski vidiki onesnaževanja okolja, pravni pristopi v varstvu okolja, standardi, mednarodne konvencije.
Več...

Cilji in kompetence

Študent se v okviru predmeta seznani s temeljno sestavo in procesi v okolju ter procesi in posledicami onesnaževanja, ki so predvsem posledica prometa.


Temeljna literatura

 1. J. Faganeli, I. Falnoga, 2018. Osnove varstva okolja, FPP UL Portorož, 200 pp. ISBN: 978-961-7041-02-6
 2. Knjige (v oklepaju je dostopnost):
 3. A.R.W. Jackson, J.M. Jackson, 1996. Environmental Science: The natural environment and human impact, Longman, Harlow, 370 pp. (izbrana poglavja) ISBN: 0-582-22709-7 (J. Faganeli)
 4. R.M. Hamilton, R. M. Harrison (eds.), 1991. Highway Pollution, Elsevier, Amsterdam, 510 pp. (izbrana poglavja) ISBN: 0-444-88188-3 (J. Faganeli)
 5. R.E. Hester, R.M. Harrison (eds.) 2004. Transport and the Environment, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 156 pp. (izbrana poglavja) ISBN: 0-85404-295-4 (J. Faganeli)
 6. R.B. Clarrk, 2001. Marine Pollution, Oxford University Press, Oxford, 237 pp. (izbrana poglavja) ISBN: 0 19 879292 1 (FPP UL)
 7. Revije (v oklepaju je dostopnost):
 8. Transportation Research, Part D Transport and Environment (web, FPP UL)
 9. Science of the Total Environment (web)
 10. Water, Air and Soil Pollution (web)
 11. Marine Pollution Bulletin (web, MBP NIB)
 12. Environmental Science and Technology (IJS)

Izvajalci

Predavanja